Jaarverslagen

Op deze pagina publiceren wij jaarlijks een overzicht van onze activiteiten. Het eerste jaaroverzicht zal in maart 2017 verschijnen en zal gaan over het jaar 2016. U krijgt dan van ons informatie over:

– Het aantal geschillen dat wij behandeld hebben
– De meest voorkomende soorten geschillen
– Structurele of erg vaak voorkomende problemen bij online verkopen
– Het percentage geschillen dat niet-ontvankelijk is verklaard en de redenen daarvoor
– Het percentage geschillen dat is stopgezet en de redenen daarvoor
– De gemiddelde tijd voor de behandeling van de geschillen
– Voor zover bekend het percentage van de gevallen waarin de uitspraak is nageleefd door partijen
– Samenwerkingen met andere (grensoverschrijdende) instanties voor geschillenbeslechting.

Het jaarverslag zal zowel on- als offline beschikbaar worden gesteld.