Veelgestelde vragen

Wat kost het?

Het indienen van een geschil kost €25. Als je in het gelijk wordt gesteld, dan kan de commissie bepalen dat je, geheel of gedeeltelijk, wordt vergoed in de proceskosten.

Is de uitspraak bindend?

Ja, geschillen worden beslist door bindend advies zoals bedoeld in artikel 7:900 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Let op: dit houdt in dat je afstand doet van je toegang tot de overheidsrechter voor dit geschil.

Hoe lang moet ik wachten op een uitspraak?

De commissie hanteert een streeftermijn van 90 dagen.

Wanneer het geschil is ingediend begint de (eerste) informatieronde. De eisende partij krijgt dan twee weken om de eis in te dienen. Wanneer die is ontvangen krijgt de verwerende partij twee weken om het verweer in te dienen. Uitstel is hierbij mogelijk.
Wanneer de eis en het verweer zijn ontvangen door de commissie, of na aflopen van de termijn daarvoor, neemt de commissie de zaak in behandeling. De commissie kan overgaan tot een tweede informatieronde, een online hoorzitting, of een verzoek tot een deskundigenoordeel. Hiervoor wordt aan partijen een redelijke termijn geboden.

Meer details vindt u in het procesreglement.

Ik woon in het buitenland. Kan ik een geschil aanmelden?

Ja, ook wanneer u in het buitenland woont kunnen wij een uitspraak doen. Let op dat op het geschil wel Nederlands recht van toepassing moet zijn. Meer details vindt u in het procesreglement.

Hoe worden beoordelaars van het geschil aangesteld?

De leden van de geschillencommissie worden op basis van relevante ervaring en juridische kennis aangesteld door het bestuur van DigiDispuut. Zij zijn geheel onafhankelijk in hun uitspraak. Beloning hangt dan ook niet af van de uitkomst van de uitspraak.

Wat zijn veelvoorkomende redenen om een geschil niet in behandeling te nemen?

Veelvoorkomende redenen zijn de volgenden:

  • Het geschil is niet eerst voorgelegd aan de tegenpartij.
  • Het belang in de zaak is minder dan €25.
  • Het geschil al in behandeling is bij de overheidsrechter, een arbiter, of een andere bindend adviseur.
  • Partijen hebben niet (duidelijk) akkoord gegeven op het procesreglement, of niet (duidelijk) afstand gedaan van hun toegang tot de overheidsrechter.

Meer details vindt u in het procesreglement.