From the Blog

Beslissing 166: Wie is er verantwoordelijk voor de retourzending?

Onderwerp van het geschil
Op 9 mei 2023 heeft Consument online voor € 339,00 een Carplay Navigation besteld in de webshop van Ondernemer. De bestelling is kort daarop door Ondernemer geleverd. Rond 20 juni 2023, dus na ommekomst van de wettelijke herroepingsperiode (aflopend 14 dagen na levering) neemt Consument contact op met Ondernemer. De radio functioneert volgens hem niet naar behoren, althans niet naar wens. De Ondernemer stelt voor dat Consument de radio retour zendt, zodat het euvel bekeken kan worden en zo mogelijk opgelost. Consument zendt de radio op 5 augustus 2023 retour via PostNL. Dat doet hij per ‘normale’ pakketpost, dus niet aangetekend. Het PostNL portal voor het volgen van pakketten via de track-and-tracecode laat zien dat het pakket op 7 augustus 2023 is afgeleverd bij de geadresseerde, Ondernemer. Ondernemer geeft echter aan het pakket niet te hebben ontvangen. Consument en Ondernemer komen er samen niet uit, waarna Consument het geschil voor beoordeling heeft aangemeld bij DigiDispuut. Ondernemer is aangesloten bij het keurmerk van Webwinkelkeur. Het lidmaatschap vereist voorafgaande instemming met de beoordeling van gerezen geschillen door DigiDispuut als consumenten dit wensen.

Standpunt van de consument
Consument stelt de aangekochte carplay navigation op 5 augustus bij een PostNL punt voor retour te hebben afgegeven. Hij kan middels een print vanaf het portal van PostNL (de track en tracepagina) laten zien dat het pakket is afgeleverd. Hij eist dat Ondernemer het aankoopbedrag aan hem restitueert.

Standpunt van de ondernemer
Ondernemer ontkent het pakket retour te hebben ontvangen en acht zich niet gehouden tot restitutie van het aankoopbedrag. Ondernemer heeft Consument geheel onverplicht en louter uit coulance aangeboden om een deel van het aankoopbedrag te vergoeden.

Overwegingen
Het draait in de onderhavige zaak om twee vragen. Allereerst: wie draagt de bewijslast voor het al dan niet verzenden/ontvangen van een pakket en voorts: op welke wijze of wijzen kan de ontvangst van het pakket worden aangetoond.

Deze zaak is te kwalificeren als een consumentenkoop op afstand, die consumenten het recht geeft om een aankoop binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden te retourneren aan de verkoper (herroeping). Consument heeft het aangekochte artikel in overleg met Ondernemer buiten de herroepingstermijn geretourneerd. Dit omdat het volgens Consument niet naar behoren, althans niet naar wens functioneert. Het overleg hierover tussen Consument en Ondernemer vond plaats rond 20 juni 2023. Consument heeft het pakket eerst op 5 augustus 2023 voor retour aangeboden bij PostNL Ondernemer heeft het pakket naar zijn zeggen niet retour ontvangen. Consument beweert dat het pakket wél door Ondernemer is ontvangen.

De afzender van een postpakket dient aannemelijk te maken (te bewijzen) dat het postpakket de ontvanger heeft bereikt (op grond van de in Nederland gehanteerde ontvangsttheorie van artikel 3:37 BW). Consument tracht de ontvangst van het pakket door Ondernemer aan te tonen met een print van de track en trace pagina waarop te zien is dat het pakket is afgeleverd. De informatie die zichtbaar is op een track en trace pagina wordt in de jurisprudentie beschouwd als onvoldoende bewijs voor de stelling dat een poststuk daadwerkelijk bezorgd is. 1) Alleen met een handtekening voor ontvangst door de ontvanger kan dit bewijs worden geleverd. Uit de door partijen aangeleverde stukken blijkt dat er geen handtekening voor ontvangst voorhanden is.

Het op de track en trace pagina zichtbare verzendadres (het adres van Ondernemer) lijkt daarnaast onvolledig te zijn. De bedrijfsnaam van ondernemer wordt niet vermeld en ook het nummer van de Unit binnen het pand waar het bedrijf van Ondernemer is gevestigd wordt niet vermeld.

Beoordeling van het geschil
De ontvangst van een pakket door de ontvanger dient volgens de Nederlandse wet door de verzender van het pakket te worden aangetoond. Dat kan door middel van het overleggen van een door de geadresseerde voor ontvangst getekend stuk. In het onderhavige geschil is geen handtekening van Ondernemer voor ontvangst voorhanden. Zodoende kan worden vastgesteld dat te oordelen naar de wet en de gangbare jurisprudentie Consument er niet in is geslaagd om het bewijs te leveren voor zijn stelling dat het geretourneerde pakket door Ondernemer is ontvangen. Ondernemer is daarom niet gehouden tot restitutie van he aankoopbedrag aan Consument van het door hem geretourneerde, maar door Ondernemer niet ontvangen artikel. Beoordelaar geeft Consument in overweging om met Ondernemer in contact te treden teneinde diens coulance halve gedane aanbod tot vergoeding van een deel van het aankoopbedrag alsnog te accepteren.

Beslissing
De beoordelaar komt tot de volgende beslissing: het door Consument gevorderde wordt afgewezen.

Aldus beslist door DigiDispuut op 2 februari 2023.