juli2017

Uitspraak in de zaak “installatiekosten gashaard”

Consument heeft een gashaard gekocht bij de ondernemer. Daarbij is eveneens de opdracht overeengekomen de haard te installeren. In de offertes die aan deze opdracht vooraf zijn gegaan, staat telkens de volgende standaardzin bij de prijsopgave voor de installatiekosten: “prijs wordt definitief bepaald nadat onze monteur de situatie ter plaatse[…]

Uitspraak in de zaak “de voetbalkaarten”

Consument heeft een voetbalreis geboekt bij de ondernemer. De wedstrijd die door de consument was geboekt is verplaatst waarop de ondernemer een alternatieve reis heeft aangeboden waarmee de consument akkoord is gegaan. De factuur voor deze reis is te laat betaald, waardoor de ondernemer de consument een verzuimboete heeft opgelegd,[…]