januari2024

Beslissing 169: Had de klant de prijs moeten onderzoeken?

1. Het verloop van de procedure 1.1. Het verloop van de procedure volgt uit: – de memorie van eis (met bijlage(n)) van Eiser; – het memorie van antwoord (met bijlage(n)) van Verweerder; – het verhandelde ter gelegenheid van de mondelinge behandeling. 1.2. Ten slotte is de beslissing bepaald. 2. De[…]

Beslissing 165: Slijtage bij een PVC-vloer

1. Onderwerp van het geschil 1.1. Consument heeft van Ondernemer een PVC-vloer inclusief ondervloer, egalisatie, en montage besteld voor een totaalbedrag van € 1157,28. Uiteindelijk is er € 1.173,18 aan Consument gefactureerd. De overeenkomst is buiten de verkoopruimte per mail tot stand gekomen op 8 augustus 2020. 1.2. De PVC-vloer[…]