From the Blog

Beslissing: Restitutie voor gordijnen

Op 15 juni van 2020 heeft Consument een zestal plissé gordijnen, verder te noemen product, afgenomen van een webwinkel, verder te noemen Ondernemer, voor een totaalbedrag van €1.439,09. Voorafgaand aan deze aankoop heeft Consument op 11 juni 2020 per mail een offerte aangevraagd bij Ondernemer, waarbij Consument aangeeft het systeem 180 graden te willen draaien om deze te monteren op een SmartHome systeem. Consument refereert in zijn mail naar eerder telefonisch contact met Ondernemer. Ondernemer zou in dit telefoongesprek genoemd hebben dat 180 graden draaien van het product mogelijk is, maar dat het hiervoor van belang zou zijn dat beide kanten van de stof dezelfde kleur hebben. In reactie op de mail van Consument, stuurt Ondernemer de kleurcodes van de stoffen met dezelfde voor- en achterkant en benoemt hierbij dat deze kleuren duurder zijn. Consument geeft in de mail van 15 juni 2020 aan dat deze duurdere stof in eerste instantie niet begroot was. Begin juli 2020 heeft Consument het product vervolgens ontvangen, waarna hij tijdens het ophangen van de gordijnen op enkele problemen stuitte. Op 20 juli 2020 heeft Consument per mail aan Ondernemer een tweetal klachten gemeld. In de eerste plaats benoemt Consument dat de meegestuurde ophangbeugeltjes te kort waren. Ondernemer heeft vervolgens een ruime week later de juiste ophangbeugeltjes nagestuurd, echter duurde dit volgens Consument onnodig lang. In de tweede plaats benoemt Consument dat hij onnodig een duurdere en geen licht doorlatende stofsoort heeft aangeschaft, aangezien het kettingsysteem universeel is en dus aan zowel de voor- als achterkant gemonteerd kan worden. Op 24 juli 2020 heeft Ondernemer gereageerd dat Consument zelf verantwoordelijk is voor de controle op juistheid van de offerte, zoals vermeld in de voorwaarden van Ondernemer en waarnaar tevens verwezen zou zijn in alle communicatie (zoals e-mail en begeleidend schrijven bij de offerte). Ondernemer heeft uit coulance Consument een extra korting aangeboden van 20% op een nieuwe bestelling. Op 30 juli 2020 reageert Consument dat het hem niet kwalijk valt te nemen dat hij een keuze heeft gemaakt op basis van de informatie die hij van Ondernemer heeft gekregen. Consument rekent het Ondernemer aan dat Ondernemer te weinig kennis had van het product en geeft aan dat hij geen bestelling bij Ondernemer had geplaatst indien hij over de juiste informatie bezat. Daarnaast benoemt Consument als derde klacht dat het kettingkoord niet overeen zou komen met de afbeelding op de website van Ondernemer en voorts niet past op het SmartHome systeem. Op 3 augustus 2020 reageert Ondernemer dat Consument zelf verantwoordelijk is voor het kettingkoord, en of deze zou passen, alsmede de keuze voor een bepaalde stof en kleur. Ondernemer biedt aan om de producten met een andere stof opnieuw te bestellen met 10% korting, maar geeft aan niets te kunnen veranderen aan de situatie rondom het kettingkoord. Op 6 augustus 2020 geeft Consument aan het niet eens te zijn met hetgeen Ondernemer stelt en verzoekt Consument dat Ondernemer alsnog haar verantwoording neemt en met een oplossing komt.

Standpunt van de consument:

Consument is het standpunt toegedaan dat hij verkeerd is ingelicht door Ondernemer en dat Consument vervolgens zijn order heeft geplaatst naar aanleiding van deze gegeven adviezen. De bestelling is volgens Consument gebaseerd op foute informatie zoals verschaft door Ondernemer.

 

Consument verwijt Ondernemer in het bijzonder dat Ondernemer tijdens de gesprekken voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling niet heeft aangegeven dat het 180 graden draaien van het systeem heel eenvoudig kan worden bewerkstelligd, door het klepje bovenaan bij het systeem te openen en het kettingkoord naar de andere zijde (achterzijde) te verplaatsen. In wetenschap van het voorgaande, zou het volgens Consument niet nodig zijn geweest om de duurste stofsoort te bestellen. Consument benadrukt daarbij dat een goedkopere stof, waarbij het tevens mogelijk was om een licht doorlatende stof te kiezen, in eerste instantie zijn voorkeur had.

 

Consument is het standpunt toegedaan dat er achteraf gezien andere opties in stof waren geweest met betrekking tot de prijs en de kleur, maar dat Consument hierover destijds door Ondernemer niet is geïnformeerd.

 

Consument eist primair volledige restitutie van het aankoopbedrag van €1.439,09 en subsidiair herstel van de nakoming.

Standpunt van de ondernemer:

Ondernemer is het standpunt toegedaan dat Consument het product op zelf heeft besteld en dat dit binnen de risicosfeer van Consument valt.

 

Ondernemer is het standpunt toegedaan dat Consument zelf heeft besloten dat het nodig zou zijn om het product 180 graden te laten draaien zodat het product aangesloten kan worden op een SmartHome systeem. Ondernemer stelt dat hij dit op geen enkele wijze heeft geadviseerd en zegt dat er sprake was van een eigen beslissing van Consument.

 

Ondernemer is het standpunt toegedaan dat hij Consument uitdrukkelijk niet heeft geadviseerd noch gegarandeerd dat de bediening van de door Consument bestelde product te automatiseren zijn via Soma Smart Home adapters. Ondernemer heeft op geen enkele wijze Consument geadviseerd dat het product compatibel, dan wel aan te sturen zou zijn door middel van adapters. Ondernemer stelt dat dit een veronderstelling is waartoe Consument zelf is gekomen.

Ondernemer is het standpunt toegedaan dat Ondernemer Consument enkel geadviseerd heeft om er rekening mee te houden dat, indien Consument het product 180 graden laat draaien, de voorkant de achterkant zou worden en er bij bepaalde stoffen kleurverschil zou zijn. Ondernemer stelt dat op basis hiervan Consument een duurdere stof heeft besteld.

 

Ondernemer is het standpunt toegedaan dat er sprake is van een maatwerkproduct dat speciaal is gemaakt op wens van Consument. Hierdoor is artikel 8 lid 2 van de algemene voorwaarden van toepassing en wordt het herroepingsrecht van Consument uitgesloten.

Nadere correspondentie:

De beoordelaar heeft telefonisch contact gezocht met Ondernemer over het geschil. Tijdens dit telefoongesprek heeft Ondernemer het aanbod gedaan om volledig te voldoen aan de eis van Consument, inhoudende de restitutie van het aankoopbedrag van €1.439,09.

Samenvatting overweging beoordelaar DigiDispuut:

De beoordelaar bekrachtigt middels onderhavige uitspraak het aanbod zoals gedaan door Ondernemer tijdens het telefoongesprek met de beoordelaar. De beoordelaar oordeelt dat voorts het recht op volledige restitutie van het aankoopbedrag Consument volledig toekomt.

 

De beoordelaar stelt dat, gezien het voorgaande, onderhavig geschil reeds is afgedaan en er geen noodzaak bestaat om hier verder inhoudelijk op in te gaan.

Beslissing beoordelaar:

De beoordelaar beslist dat het recht op volledige restitutie van het aankoopbedrag van €1.439,09 aan Consument toekomt.

 

De beoordelaar beslist daarom dat Ondernemer binnen 14 dagen na dagtekening van deze beslissing het product kosteloos van Consument terugneemt, tegen gelijktijdige terugbetaling van het aankoopbedrag van €1.439,09.

 

De beoordelaar beslist verder dat Ondernemer het klachtengeld van €25,00 aan Consument vergoedt.

 

Indien Ondernemer geen gehoor geeft aan deze beslissing binnen de hierboven gestelde termijn, verbeurt Ondernemer aan Consument een boete van €50,00 per dag dat hij in gebreke blijft, tot een maximum van €1.500,00.

 

Aldus beslist DigiDispuut op woensdag 16 juni 2021