From the Blog

Beslissing 133: (On)verzegeld pakket bij non-conformiteit

Onderwerp van het geschil
Consument heeft online voor een bedrag van € 299,00 een Transformer statue (limited edition) gekocht in de webshop van Ondernemer. Hij heeft het artikel op 18 juni 2022 opgehaald in de winkel. Samen met een medewerker van Ondernemer heeft Consument de doos waarin het artikel verpakt was geopend en het artikel bekeken. Na goed bevinden heeft Consument het artikel mee genomen. Nog dezelfde dag meldt Consument per e-mail aan Ondernemer dat een onderdeel van het statue is los gekomen. Volgens Ondernemer is het probleem door Consument zelf veroorzaakt, de Transformer was immers intact toen hij de winkel verliet, maar Ondernemer besluit om (coulance halve) toch voor een oplossing te zorgen. In eerste instantie zou reparatie door middel van een nieuw onderdeel geregeld worden, maar uiteindelijk levert Ondernemer een geheel nieuw exemplaar aan Consument. Wederom wordt het artikel opgehaald in de winkel en wel op 17 september 2022. Uit de aangeleverde informatie blijkt niet of ook het vervangende artikel ter plaatse door Consument uit de doos is gehaald en/of is bekeken. Daags daarna zendt Consument Ondernemer een e-mail met de mededeling dat het nieuwe exemplaar niet in orde is, omdat het verpakkingszegel is verbroken. Ondernemer wijst de claim van Consument af, waarna de zaak voor bemiddeling wordt voorgelegd aan Webwinkelkeur.

Standpunt van de consument
Consument stelt dat het verpakkingszegel op de doos van het vervangend artikel bij levering verbroken was en hij wil daarom het aankoopbedrag retour ontvangen.

Standpunt van de ondernemer
Ondernemer stelt gemotiveerd dat het vervangende artikel helemaal in orde is en wijst de eis van Consument af. Hij benadrukt daarbij dat hij genoeg heeft gedaan, zeker gezien hetgeen al is gepasseerd rondom deze koop.

Overwegingen
Ondanks dat het artikel is opgehaald in de winkel van Ondernemer, is in het onderhavige geval een consumentenkoop op afstand tot stand gekomen tussen Consument en Ondernemer.

Vanaf het moment van afhalen kan een artikel in juridisch opzicht als afgeleverd worden beschouwd en is het voor risico van de koper.

Inzet van dit geschil is de staat van het vervangende artikel. Over dit artikel is in de aangeleverde informatie niets anders te lezen, dan dat het verpakkingszegel van de fabrikant (een ronde doorzichtige sticker) was verbroken bij levering. Consument ziet dit als gebrek aan het product. Het aangekochte product – en dat geldt eveneens voor een vervangend artikel – dient aan de overeenkomst te beantwoorden, wat wil zeggen dat het aangekochte moet voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de koper. Dit wordt het conformiteitsvereiste, ook wel de wettelijke garantie genoemd, te vinden in artikel 7:17 lid 1 BW. Wat een koper van een specifiek product mag verwachten is afhankelijk van de aard van het product. In dit geval mocht Consument een onbeschadigd statue verwachten.

Uitgangspunt is derhalve dat een niet beschadigd figuur of beeld wordt geleverd. Er zijn verzamelaars die figuren bewust in de al dan niet ongeopende en/of verzegelde verpakking laten. Figuren in een al dan niet verzegelde verpakking kunnen op termijn meer waard worden dan losse, uitgepakte figuren. Of dat zo is en hoeveel het waardeverschil bedraagt valt vooraf niet te zeggen. Dit hangt geheel af van zeldzaamheid en gewildheid van het desbetreffende figuur. Het gaat daarbij bovendien meestal om beweegbare actiefiguren die vaak als speelgoed gebruikt worden. Statues of beelden zijn juist bedoeld om ten toon te stellen en zullen vrijwel altijd uit de verpakking gehaald worden. Een verkoper hoeft er in beginsel dan ook geen rekening mee te houden of een koper een figuur al dan niet ingepakt wil laten, tenzij hierover voor of bij aankoop specifieke afspraken zijn gemaakt, waarvan in het onderhavige geval niet is gebleken.

Consument heeft het eerste statue, het exemplaar dat later een los element bleek te bevatten, bij het ophalen in de winkel van Ondernemer samen met een medewerker uit de doos gehaald. Naar eigen zeggen vanwege slechte ervaringen in het verleden (met andere winkels). Daaruit valt op te maken dat het Consument niet om een ongeopende doos gaat, maar louter om een onbeschadigd artikel.

Hoewel dit in het licht van het voorgaande voor de hand zou liggen, is ter zake van het vervangende artikel niet bekend of dit eveneens ter plaatse is beoordeeld. Om de vraag te beantwoorden of het vervangende artikel voldoet aan de conformiteitseis is in dit geval echter niet van belang waar of hoe het verpakkingszegel is verbroken. Het artikel zelf dient onbeschadigd te zijn en, te oordelen naar de informatie die door partijen is aangeleverd, is er geen sprake van schade aan het artikel.

Beoordeling van het geschil
Of het in eerste instantie geleverde statue een gebrek had of dat het loskomen van het onderdeel door Consument zelf is veroorzaakt, kan voor de beoordeling van dit geschil in het midden gelaten worden. Ondernemer heeft er destijds voor gekozen om een vervangend artikel te leveren. Gekeken moet worden naar de staat van het vervangende artikel. Naar de mening van beoordelaar vertoont het vervangende artikel geen gebreken. Het beeld zelf heeft geen schade, de klacht van Consument omvat alleen het verbroken verpakkingszegel. Beoordelaar concludeert dat Consument zich niet met succes kan beroepen op non-conformiteit van het aangekochte product.

Alles overwegende is beoordelaar dan ook van mening dat er geen ruimte is om verkoper te verplichten tot de geëiste terugstorting van het aankoopbedrag.

Beslissing
De beoordelaar komt tot de volgende beslissing:

Het door de consument gevorderde wordt afgewezen. Partijen hebben daarmee over en weer niets meer van elkaar te vorderen.

Aldus beslist door DigiDispuut op 10 januari 2023.