From the Blog

Beslissing 162: Waterschade bij een refurbished telefoon

1. Onderwerp van het geschil
1.1. Consument heeft in de webwinkel van Ondernemer op 8 mei 2023 een refurbished iPhone 12 (hierna: Product) besteld voor een totaalbedrag inclusief verzending van € 469,-. Het Product is aan Consument geleverd.
1.2. Op 24 juli 2023 heeft Consument contact opgenomen met Ondernemer en gaf zij aan dat, nadat verschillende functies op de telefoon niet langer werkten (FaceID en ruisende speaker), de telefoon uitviel en niet weer ingeschakeld kon worden. Consument gaf hierbij ook aan dat het Product is natgeregend en dat er vocht achter de camera’s aan zowel de voor als achterzijde was.
1.3. Ondernemer gaf aan dat Consument het Product kon terugsturen, zodat Ondernemer kon beoordelen of het Product hersteld kon worden. Ondernemer gaf hierbij ook direct aan dat waterschade niet onder de door hen gegeven garantie valt.
1.4. Een aantal dagen na verzending van het Product werd het Product weer bij Consument bezorgd. Ondernemer gaf aan dat het Product dusdanig door water beschadigd was dat reparatie geen voor de hand liggende optie was.
1.5. Vervolgens ontstaat er rond 27 juli 2023 een geschil over de spat- en waterdichtheid van het Product en of Ondernemer gehouden is om Consument een nieuwe telefoon te verstrekken.
1.6. Op 15 november 2023 is het geschil door de beoordelaar in behandeling genomen.

2. Standpunt van de consument
2.1. Consument eist ontbinding van de overeenkomst op basis van non-conformiteit.
2.2. Consument stelt dat zij mocht verwachten dat het Product wel tegen een (stevige) regenbui zou kunnen en dat er geen waterschade op zou mogen treden omdat het Product aangeboden wordt onder vermelding van het IP68-certificaat. Een IP68-certificering betekent dat een product tot 30 minuten 6 meter onder water moet kunnen blijven zonder dat er waterschade op treedt.
2.3. Consument stelt ook een spleet te hebben gezien tussen het frame en het beeldscherm, deze heeft ze vergeleken met haar oude toestel. Bij het oude toestel was de nis significant kleiner, Consument stelt daarom ook dat het Product niet conform de verwachtingen was die zij redelijkerwijs mocht hebben.
2.4. Vanwege de door Consument geconstateerde spleet stelt Consument dat het scherm van het Product geen origineel scherm is maar een imitatie.
2.5. Consument stelt dat de algemene voorwaarden niet aan haar ter hand zijn gesteld als bedoeld in art. 6:234 BW en dat deze dus niet van toepassing zijn op de overeenkomst tussen partijen.
2.6. Naast de algemene voorwaarden stelt Consument ook dat zij de volgende informatie niet ontvangen heeft:
2.6.A. Garantievoorwaarden;
2.6.B. Informatie over bedenktijd;
2.6.C. Wettelijke rechten bij gebreken aan het product;
2.6.D. Informatie over een klachtenprocedure;
2.6.E. Informatie over een eventuele bijzondere service;
2.6.F. De eventuele aansluiting bij een gedragscode door de verkoper.

3. Standpunt van de ondernemer
3.1. Ondernemer heeft verweer gevoerd en bestrijd de eis van Consument.
3.2. Ondernemer geeft aan dat waterschade, net als bij de originele fabrikant (Apple), van garantie is uitgesloten.
3.3. Ondernemer geeft aan dat het Product, bij inspectie, vol water bleek te zitten en dat alle ingebouwde vocht-indicators geactiveerd waren.
3.4. De vocht-indicatoren kunnen volgens Ondernemer alleen geactiveerd worden als het Product volledig is ondergedompeld en niet als gevolg van hoge luchtvochtigheid. Ondernemer verwijst hierbij naar een website van Apple.
3.5. Ook is de spat-, water-, en stofbestendigheid onderhevig aan slijtage en kan de bestendigheid tegen deze factoren afnemen naarmate het Product ouder wordt. Dit had Consument volgens Ondernemer mogen verwachten.
3.6. De door Consument gemelde spleet (zie onderdeel 2.3) is niet voorafgaand aan de initiële terugzending aan Ondernemer vermeld. Daarbij verklaart Ondernemer dat de spleet is veroorzaakt door de inspectie. Omdat het Product als total loss werd gezien heeft Ondernemer niet de moeite genomen om het scherm met een scherm-sticker terug te plaatsen op het Product. Dit resulteert in een grotere ruimte tussen het scherm en het frame.
3.7. Ondernemer bestrijdt ook dat er een imitatie-scherm op het Product gemonteerd zou zijn en wijst hierbij op het feit dat er een melding in beeld zou verschijnen indien er een ander beeldscherm dan het origineel gemonteerd zou zijn. De aanwezigheid van een dergelijke melding is niet door Consument vermeld.
3.8. Ten aanzien van de algemene voorwaarden stelt Ondernemer dat een bestelling uitsluitend geplaatst kan worden nadat er door middel van een check-box aangevinkt wordt dat de algemene voorwaarden van Ondernemer geaccepteerd worden. Ondernemer stelt derhalve dat de algemene voorwaarden wel degelijk van toepassing zijn op de overeenkomst tussen partijen.
3.9. Voor wat betreft de garantie-informatie verwijst Ondernemer naar de inhoud van de factuur, hierop wordt volgens Ondernemer vermeld waar de door Ondernemer gegeven garantie op ziet.

4. Beoordeling van het geschil
4.1. De beoordelaar heeft het volgende overwogen.
4.2. Voor de beoordeling van dit geschil zijn drie onderwerpen relevant;
4.2.A. de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden;
4.2.B. de positie van de commerciële garantie;
4.2.C. de conformiteit van het Product.

4.3. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
4.4. De algemene voorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst geworden omdat zij door Ondernemer in het bestelproces door middel van de checkbox bij Consument onder de aandacht zijn gebracht en door Consument zijn geaccepteerd middels het aanvinken van de checkbox.
4.5. Hoewel de algemene voorwaarden wel onderdeel uitmaken van de overeenkomst zijn ze niet conform art. 6:234 BW ter beschikking gesteld aan Consument. Dit maakt dat de bepalingen in de algemene voorwaarden vernietigbaar zijn op grond van art. 6:233 lid b BW.
4.6. De algemene voorwaarden zijn in het bestelproces onvoldoende eenvoudig te downloaden om later te raadplegen. Daarom wordt niet voldaan aan het vereiste in art. 6:234 lid 2 BW voor het langs elektronische weg ter beschikking stellen van algemene voorwaarden.
4.7. Beoordelaar zal de inhoud van de algemene voorwaarden niet verder betrekken in onderhavig geschil.

4.8. Commerciële garantie en wettelijke garantie
4.9. Het staat Ondernemer vrij om commerciële garanties op allerlei aspecten van de overeenkomst tussen partijen te geven. Dit ontslaat Ondernemer echter niet van de verplichting om een product te leveren dat voldoet aan de bij Consument opgewekte redelijke verwachtingen ten aanzien van het verkochte product.
4.10. Deze constatering leidt tot de beoordeling van de conformiteit van het Product.

4.11. Conformiteit
4.12. In art. 7:17 is bepaald dat een verkochte zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden.
4.13. Centraal komt dan de vraag wat Consument redelijkerwijs van het Product mocht verwachten en in hoeverre het Product voldaan heeft aan die verwachtingen.
4.14. Het Product is op de markt gebracht onder vermelding van de IP68-classificatie onder IEC-norm 60529. Dit houdt in dat het Product tot 30 minuten 6 meter onder water moet kunnen blijven zonder waterschade op te lopen.
4.15. De mededeling dat zowel Apple als Ondernemer hier geen commerciële garantie op geven doet niet af aan de redelijke verwachting van Consument dat het Product een stevige regenbui zou moeten kunnen weerstaan.
4.16. Het verweer dat waterbestendigheid na verloop van tijd afneemt, is in dit geval geen geldig verweer omdat het Product pas drie maanden in bezit was van Consument. Het Product is refurbished, partijen hebben niet aangegeven hoe oud het Product daadwerkelijk is. Beoordelaar kan dus geen oordeel vellen over het eventueel afnemen van de waterbestendigheid van het Product.
4.17. Gelet op art. 7:18a lid 2 BW moet van gebreken die optreden binnen één jaar na levering optreden worden vermoed dat deze gebreken reeds op het moment van levering bestonden. Het gebrek in deze zaak is de onvoldoende waterbestendigheid van het Product.
4.18. Ondernemer heeft onvoldoende bewijs geleverd dat Consument op een verkeerde manier gebruik gemaakt heeft van het Product én onvoldoende aangetoond dat Consument niet mocht vertrouwen op de IP68-classificatie op het Product.
4.19. Het Product is non-conform. Gelet op de schade aan het Product ligt herstel niet voor de hand.
De koopovereenkomst kan ontbonden worden op grond van art. 7:22 lid 1 sub a BW.

5. Beslissing
5.1. De beoordelaar komt tot de volgende beslissing:
5.2. De vorderingen van Consument worden toegewezen;
5.3. Beoordelaar ontbindt de koopovereenkomst tussen partijen;
5.4. Ondernemer restitueert het aankoopbedrag binnen vier weken na ontvangst van deze beslissing;
5.5. Consument verzendt op aanvraag en op kosten van Ondernemer het Product terug aan Ondernemer.
5.6. Ondernemer vergoedt de proceskosten voor een totaal van € 25,-.

5.7. Aldus beslist DigiDispuut op donderdag 30 november 2023.