From the Blog

Beslissing: De onderzoeksplicht bij beroep op non-conformiteit

Onderwerp van het geschil

Op 24 juni 2021 heeft Consument een toilet (hierna: Product) gekocht van Ondernemer. Het Product is door Consument aangeschaft voor een bedrag van € 3.295-.

Consument heeft het product aangeschaft in de verkoopruimte van Ondernemer. Hierbij is het product aan Consument gedemonstreerd. Het product bevat meerdere functies waaronder een bidet.

Het product bevat een sensor in de bril welke een functie in het product activeert op het moment dat plaats wordt genomen op het product.

Op 1 oktober 2021 heeft Consument bij Ondernemer aangegeven de koopovereenkomst te willen ontbinden. Consument geeft aan dat de sensor niet geactiveerd wordt op het moment dat hij plaats neemt op het product. Uit de stukken door Consument aangeleverd blijkt dat Consument tijdens het gebruik van het product geen contact maakt met de sensor.

Ondernemer is niet akkoord gegaan met ontbinding van de overeenkomst.

Partijen hebben zich met het geschil tot Stichting DigiDispuut gewend.

Standpunt van de consument

Consument vordert ontbinding van de overeenkomst omdat hij het vertrouwen in Ondernemer is verloren.

Consument beroept zich hierbij op non-conformiteit. Consument stelt dat het product niet naar behoren werkt aangezien de sensor niet geactiveerd wordt op het moment dat Consument plaats neemt op het product. Consument stelt dat dit te maken heeft met zijn postuur. Consument stelt daarnaast dat hij dit product niet had gekocht als hij had geweten dat zijn postuur niet gepast had bij het product. Consument stelt ook dat hij niet op de hoogte had kunnen zijn van de incompatibiliteit van het product.

Standpunt van de ondernemer

Ondernemer stelt dat ontbinding van de overeenkomst op basis van non-conformiteit niet rechtens is omdat het product naar behoren werkt. Ondernemer stelt dat niet het postuur van Consument maar zijn zithouding op het product de oorzaak is van het niet activeren van de sensor. Ondernemer stelt daarnaast dat de sensor ook met de hand te activeren is.

Ondernemer heeft verschillende oplossingen aangeboden, waaronder het tegen kostprijs ombouwen van het product naar een ander soort product of het inbouwen van een sensor-pad.

Beoordeling van het geschil

De beoordelaar heeft het volgende overwogen.

In deze casus is het van belang om mee te wegen dat Consument het product in de verkoopruimte van Ondernemer heeft aangeschaft. Bij een aankoop in de verkoopruimte heeft Consument de mogelijkheid om het product uit te proberen. Uit de verklaringen van partijen blijkt dat Consument heeft nagelaten om dit te doen. Ondernemer heeft het product wel met de hand gedemonstreerd, op dat moment was het voor Consument duidelijk waar de sensor geplaatst was.

Voor non-conformiteit is het in eerste instantie de vraag of de redelijke verwachtingen van de consument ten aanzien van een product niet worden waargemaakt. Uit de casus blijkt dat er een demonstratie is geweest in de verkoopruimte waaruit de Consument conclusies had moeten trekken ten aanzien van de functionaliteiten van het product in samenhang met zijn postuur en/of zithouding. Consument heeft zijn onderzoeksplicht dan ook niet afdoende vervuld.

Er zijn geen afwijkingen aan het product geconstateerd in de zin van art. 7:17 BW. Het product is conform de overeenkomst geleverd. Het feit dat Consument wegens zijn postuur of zithouding geen goed gebruik kan maken van het product levert geen non-conformiteit op.

Beslissing

De beoordelaar komt tot de volgende beslissing:

  • De vordering van Consument wordt afgewezen.

Aldus beslist DigiDispuut op vrijdag 29 april 2022.