From the Blog

Beslissing: Tweedelige Schuifpui

De ondernemer heeft op 24 april een offerte uitgebracht over een schuifpui aan de consument. Deze offerte is gemaakt voor een tweedelige schuifpui met een vaste prijs.

Na deze offerte zijn er nog telefonische afspraken gemaakt, de precieze datum van de overeenkomst staat daarom niet vast. Later is in de hoorzitting naar voren gekomen dat de eerste offerte is uitgebracht op 20 april voor een vierdelige schuifpui, deze offerte is later door de ondernemer eenzijdig gewijzigd naar de offerte van 24 april voor een tweedelige schuifpui.

Over de prijs bestaat eveneens onduidelijkheid. De ondernemer geeft hierbij een hoger bedrag op dan er volgens de consument is afgesproken.

De consument heeft diverse aanbetalingen verricht. Toen de schuifpui op 19 juli werd geleverd is deze door de consument geweigerd, aangezien het niet de juiste schuifpui was (geleverd werd een tweedelige schuifpui, gevraagd was een vierdelige schuifpui).

Uiteindelijk is overeengekomen om toch de tweedelige pui te leveren. Bij de nieuwe levering op 7 augustus bleek dat de sleutel niet waren bijgeleverd, de afspraak werd gemaakt om de sleutels later te leveren nl. samen met de montage. Nadat bleek dat de ondernemer de pui niet voor de vakantie kon plaatsen heeft de consument besloten dit door een derde te laten doen, bij de plaatsing is ook het slot door de derde vervangen. De kosten die de consument heeft gemaakt zijn vervolgens teruggevorderd van de ondernemer

 

 Standpunt van de consument: 

Consument geeft aan dat de koopprijs lager was dan de ondernemer opgeeft. Vanwege deze lagere prijs en de aanbetalingen + de vordering van de onkosten maakt dat de consument stelt dat de ondernemer hem nog geld schuldig is. Hij eist dit geld dan ook terug. Mocht er aan deze eis geen gehoor worden gegeven door de ondernemer dan eist de consument dat de overeenkomst wordt ontbonden.

NB. De consument laat zich in deze zaak bijstaan door een derde. De onkosten van deze derde zijn meegenomen in de eis van de consument.

Standpunt van de ondernemer:

De ondernemer geeft een hogere prijs op voor de verkoop van de schuifpui. Tevens geeft hij aan dat de afspraak was dat de consument de schuifpui zelf zou plaatsen en ook de sleutel zelf zou komen ophalen, waardoor de kosten voor het laten plaatsen van de pui voor de consument zijn en niet voor de ondernemer.

Tevens stelt de ondernemer dat ook hij kosten heeft moeten maken namelijk voor het afleveren van de pui op 19 juli (welke is mislukt) en dat deze kosten door de consument vergoed moeten worden.

Samenvatting overweging beoordelaar DigiDispuut:

De beoordelaar heeft in eerste instantie, vanwege de aard van de zaak, besloten dat er een hoorzitting nodig was. Deze heeft plaatsgevonden op 26 november 2018. De consument was hierbij vertegenwoordigd door de derde, de ondernemer was afwezig en had ook geen aanvullende verklaring gegeven naast de stukken die hij eerder had verzonden.

In de hoorzitting is nader bewijs geleverd voor het standpunt van de consument. Tevens werd door de derde aangegeven dat er wordt afgezien van ontbinding van de overeenkomst. Dit omdat het toewijzen van deze eis voor beide partijen negatieve gevolgen zou hebben (de pui moet dan immers weer terug naar de ondernemer en zou daarvoor weer gedemonteerd moeten worden).

De beoordelaar stelt dat de kosten van de eerste bezorgpoging voor rekening van de ondernemer komen, aangezien die beter na had moeten gaan of de offerte ten tijde van de aflevering was geaccepteerd. Tevens blijkt uit de factuur die de consument als bewijs heeft opgestuurd dat de montage wél door de ondernemer zou worden gedaan. Ook zijn de sleutels niet geleverd, terwijl dit wel had gemoeten. De beoordelaar concludeert dat de ondernemer op deze punten tekort is geschoten.

Wat betreft de koopprijs van de schuifpui: de prijs die de consument hier opgeeft was juist, echter, na alle aanbetalingen blijft er toch een restbedrag over, wat de consument aan de ondernemer moet betalen.

Beslissing beoordelaar:

De beoordelaar beslist dat de ondernemer de kosten voor het monteren van de pui en het nieuwe slot aan de consument moet vergoeden. Ook dient de ondernemer de kosten van de derde in deze zaak aan de consument te vergoeden. Op dit bedrag wordt het bedrag wat de consument aan de ondernemer nog moet betalen in mindering gebracht.

E.e.a. resulteert in een bedrag X, nader genoemd in de laatste beslissing, wat de ondernemer, binnen 14 dagen na de datum van de uitspraak, aan de consument moet vergoeden.

De volledige uitspraak is hier te downloaden:

Download de beslissing:

Tussentijdse Beslissing Tweedelige Schuifpui

Beslissing Tweedelige schuifpui

Have your say

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.