From the Blog

Uitspraak in de zaak “de voetbalkaarten”

Consument heeft een voetbalreis geboekt bij de ondernemer. De wedstrijd die door de consument was geboekt is verplaatst waarop de ondernemer een alternatieve reis heeft aangeboden waarmee de consument akkoord is gegaan. De factuur voor deze reis is te laat betaald, waardoor de ondernemer de consument een verzuimboete heeft opgelegd, de consument heeft deze boete gedeeltelijk betaald. Aangekomen bij de wedstrijd blijkt dat de ondernemer andere kaarten heeft geleverd dan de consument heeft geboekt. Er was overeengekomen kaarten voor zitplaatsen aan de kopzijde aan het stadion te leveren. Geleverd zijn kaarten voor zitplaatsen aan de lange zijde van het stadion, volgens de ondernemer zijn dit duurdere kaarten. De consument heeft een toeslag betaald voor kaarten aan de kopzijde en eist deze nu terug, aangezien er geen kaarten voor de kopzijde zijn geleverd.

 

Standpunt van de consument:

De consument stelt dat hij door de late betaling niet van rechtswege in verzuim is geraakt, nu de toepasselijke ANVR-voorwaarden vereisen dat hij eerst schriftelijk is aangemaand te betalen, waarbij een termijn van 14 dagen geldt. Deze aanmaning is niet door de ondernemer verzonden. De consument meent daarnaast dat de levering van kaarten voor zitplaatsen aan de lange zijde van het stadion niet aan de overeenkomst voldoet.

 

Standpunt ondernemer:

De ondernemer stelt zich op het standpunt dat de boete wegens late betaling terecht is opgelegd. Hij beroept zich daarbij op zijn eigen uitleg van de ANVR-voorwaarden. Van het terugbetalen van de toeslagen voor de plaatsen aan de kopzijde van het stadion kan ook geen sprake zijn, omdat hij (uit eigen beweging) bij wijze van attentie ter compensatie van het ongemak voor de consument wegens de noodzaak tot omboeken en de hogere kosten die daarmee gemoeid waren, juist kosteloos duurdere kaarten aan de consument heeft geleverd.

 

Samenvatting overwegingen beoordelaar DigiDispuut:

Het geschil is op te splitsen in twee onderdelen. Het eerste betreft de door de ondernemer in rekening gebrachte verzuimboete, het tweede betreft de vordering van de consument om de toeslagen die zijn betaald voor een zitplaats aan de kopzijde van het stadion terug te krijgen, aangezien er andere kaarten zijn geleverd.

De beoordelaar stelt vast dat, conform de ANVR-voorwaarden, de consument van rechtswege in verzuim met de betaling, maar dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor het opleggen van een verzuimboete. De verzuimboete is onterecht opgelegd.

Bij behandeling van het tweede punt is het van belang om vast te stellen of de levering van kaartjes voor de lange zijde van het stadion voldoet aan een verbintenis voor het leveren van kaartjes aan de kopzijde van het stadion. De ondernemer stelt dat de geleverde kaarten een upgrade zijn, vergelijkbaar met omboeken van een vliegticket van economy-class naar business-class. De consument voelt zich echter tekort gedaan aangezien zij hadden verwacht de wedstrijd van de kopzijde van het stadion te mogen aanschouwen.

De beoordelaar stelt vast dat duurdere kaarten niet vanzelfsprekend leiden tot een verrijkte ervaring. Om het voorbeeld van de ondernemer erbij te pakken: sommige passagiers zitten liever bij het raam in de economy-class dan in de middenrij van de business-class. Hoewel het gebaar van de ondernemer sympathiek is, was het gepaster geweest dit van tevoren met de consument af te stemmen.

Aangezien de beleving van een wedstrijd in een stadion altijd subjectief wordt ervaren, kan niet worden vastgesteld wat de “betere” kaarten zijn. Vast staat dat de ondernemer niet heeft geleverd volgens de overeenkomst (kaarten voor de kopzijde). Dat de geleverde kaarten een meerwaarde voor de consument zouden zijn is verder niet van toepassing. Ook nu blijkt dat de consument dit niet op prijs heeft gesteld. De meerwaarde van de duurdere kaarten dienen dan ook voor rekening van de ondernemer te blijven, terwijl vast staat dat de consument ten onrechte een toeslag heeft betaald voor zitplaatsen aan de kopzijde van het stadion.

 

Beslissing beoordelaar:

De ondernemer restitueert het bedrag van de verzuimboete en de toeslag die door de consument is betaald voor kaarten aan de kopzijde.

De volledige uitspraak is hieronder te downloaden.

Uitspraak “de voetbalkaarten

 

Have your say

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.