From the Blog

Beslissing: nazending producten

Bij aflevering van een custom computer door ondernemer bij de consument blijkt de RAM-kaart defect. Consument maakt hiervan melding bij de ondernemer, deze verstrekt een nieuwe RAM-kaart. Echter, deze komt niet aan bij de consument vanwege een onjuist adres op de nazending.

Standpunt van de consument:

Consument geeft aan dat de ondernemer foutief heeft geleverd waardoor zij nu schade lijdt. Ze kan de computer immers niet gebruiken.Daarom eist zij alsnog nalevering van de RAM-kaart.

Standpunt van de ondernemer:

De ondernemer geeft aan dat de consument onjuiste informatie (een onjuist adres) heeft verstrekt, de reden hiervoor zou het “gebrekkige handschrift” van de consument zijn. Daarom kan de foute levering niet aan hem gewijd worden. Zij weigert daarom kosteloos een nieuwe RAM-kaart op te sturen.

Samenvatting overweging beoordelaar DigiDispuut:

Uit de stukken blijkt dat er inderdaad op een ander adres is bezorgd dan waar de consument woont. Consument heeft contact opgenomen met de bewoners van dat adres maar ook zij gaven aan niets ontvangen te hebben. Er blijkt niet dat er contact is geweest met PostNL (noch door de consument noch door de ondernemer) om na te gaan waar het pakket dan is gebleven.

Het handschrift kan anders geïnterpreteerd worden, echter had de ondernemer reeds de juiste gegevens vanwege de eerdere aflevering bij consument. Ook zat er bij het product een aankoopfactuur met daarin machine getypt het juiste adres.

Daarnaast is het zo dat het risico voor verzending altijd  bij de verzender (ondernemer) ligt, tot het moment dat de ontvanger (consument) het product heeft ontvangen danwel opgehaald.

Beslissing beoordelaar:

De foutieve levering is te wijten aan de ondernemer, deze dient de RAM-kaart alsnog te leveren danwel de consument te compenseren voor het verlies.

#25 Nazending

Have your say

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.