From the Blog

Beslissing: non-conformiteit scooter

2 weken na aanschaf van een scooter komt de consument erachter dat de motor een tikkend geluid maakt. Volgens het handboek van de scooter gaat het om zogeheten kleppenspeling die na een X aantal kilometers gecontroleerd moet worden. Consument laat de check uitvoeren door een derde partij (niet de ondernemer waar hij de scooter heeft aangeschaft. Deze constateert een onherstelbare beschadiging van één van de kleppen in het motorblok . Na contact met de ondernemer wordt er een nieuwe klep opgestuurd. Consument is echter van mening dat het een geheel nieuwe cilinderkop moet zijn. Ondernemer heeft tevens aangeboden de scooter op te halen en te repareren, echter, hieraan zijn wel kosten verbonden.

 Standpunt van de consument: 

Consument wil de overeenkomst ontbinden aangezien de scooter niet aan de verwachtingen voldoet (non-conformiteit). Tevens beroept hij zich op de garantiebepalingen van de ondernemer.

Standpunt van de ondernemer:

De ondernemer geeft aan dat de klant geen recht meer heeft op garantie aangezien hij (consument) een derde partij reparaties heeft laten verrichten. Dit is in strijd met de garantiebepalingen van de ondernemer.

Omdat een derde partij werkzaamheden heeft verricht stelt ondernemer tevens dat het vaststellen van non-conformiteit niet meer mogelijk is. Verder heeft de consument de ondernemer niet in de gelegenheid gesteld om het gebrek te verhelpen.

Samenvatting overweging beoordelaar DigiDispuut:

De beoordelaar gaat niet mee in het standpunt van de ondernemer dat het recht op garantie is vervallen vanwege reparaties door een derde partij. Ten eerste omdat wanneer zich binnen 6 maanden na aankoop een gebrek voordoet aan het product, het product geacht wordt geleverd te zijn met het gebrek, en ten tweede omdat nergens uit blijkt dat de derde partij in deze zaak daadwerkelijk iets heeft gerepareerd, er is enkel een defect geconstateerd door derde.

De garantiebepalingen van de ondernemer doen verder niet ter zake omdat er sprake is van wettelijke garantie.

Verder oordeelt de beoordelaar dat de ondernemer wel degelijk in de gelegenheid is gesteld om het gebrek te verhelpen, maar hiervoor kosten wilde rekenen aan de klant, dat is wettelijk niet toegestaan.

Beslissing beoordelaar:

De ontbinding die de consument vraagt wordt toegewezen.

#24 non- conformiteit scooter

Have your say

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.