From the Blog

Beslissing: satellietschotel

De consument heeft een satellietschotel-ontvanger en diverse onderdelen besteld bij de ondernemer. De consument slaagt er na ontvangst van de schotel en de onderdelen gedurende twee dagen niet in om de schotel werkend te maken. Nadat een kennis van de consument er naar gekeken heeft komen de consument en de kennis van de consument tot de conclusie dat de schotel onvoldoende functioneert. Vervolgens maakt de consument gebruik van zijn recht op ontbinding. Na terugzending van het artikel stelt de ondernemer dat de schotel te ernstig beschadigd is om nog verkocht te worden. De ondernemer weigert daarom de gehele koopsom terug te betalen.

Standpunt van de consument: 

De consument geeft aan dat het product al gebrekkig was op het moment dat hij het in zijn bezit kreeg. Verder stelt de consument dat het product in goede staat teruggezonden is, afgezien van het gestelde dubbele brandpunt, en dat er van beschadiging van zijn hand geen sprake is. Ter onderbouwing van hiervan heeft de consument foto’s meegezonden.

Standpunt van de ondernemer:

De ondernemer stelt dat de schotel te beschadigd is om opnieuw te verkopen en geeft aan dat de consument hiervoor verantwoordelijk is. Ondernemer stelt dat de consument bij het testen van de schotel beschadigingen aan het product toegebracht heeft. Hierdoor dient hij waardevermindering toe te passen. Omdat de schotel niet meer verkocht kan worden is de ondernemer van mening dat hij het volledige aankoopbedrag als waardevermindering moet rekenen. De ondernemer heeft geen foto’s meegestuurd om zijn claim te onderbouwen.

Samenvatting overweging beoordelaar DigiDispuut:

Aangezien de bewijzen in de schriftelijke ronde onvoldoende zijn gebleken om een beslissing te kunnen maken heeft de beoordelaar een hoorzitting ingelast. Dit is door middel van een tussentijdse beslissing aan beide partijen kenbaar gemaakt. Wel stelt de beoordelaar in de tussentijdse beslissing dat de consument de overeenkomst ook mag ontbinden zónder dat er een gebrek aan de schotel is geconstateerd. Dit dient dan wel binnen 14 dagen na ontvangst van de schotel aan de ondernemer kenbaar te zijn gemaakt. De beoordelaar stelt dat hieraan is voldaan.

De volledige tussentijdse beslissing is hier te downloaden: Tussentijdse-Beslissing-Satellietschotel.pdf

Tijdens de hoorzitting is gebleken er brand is geweest in het pand van de ondernemer. Hierbij is de schotel in kwestie verloren gegaan waardoor de ondernemer het gevraagde bewijs voor de beschadigingen niet meer kan leveren. Mocht hij door DigiDispuut in het gelijk gesteld worden, dan is het voor hem ook niet meer mogelijk om de schotel aan de consument terug te leveren.

De consument heeft tijdens de hoorzitting aangegeven dat hij aanspraak heeft op een (extra) financiële vergoeding vanwege het versturen van een aangetekende brief naar een (wat achteraf bleek) onjuist adres en ook voor de tijd en moeite die hij in de afhandeling van dit geschil heeft gestoken.

Al met al concludeert de beoordelaar dat er, vanwege het verloren gaan van de satellietschotel niets met zekerheid gesteld kan worden. Wel heeft de consument voldoende aannemelijk gemaakt dat de schotel bij aflevering al niet voldeed aan de overeenkomst. Temeer omdat de ondernemer nooit het tegendeel van deze bewering heeft bewezen, en dit door de brand ook onmogelijk is geworden.

Beslissing beoordelaar:

Aangezien de consument de overeenkomst terecht heeft ontbonden, dient de ondernemer de aankoopsom aan de consument terug te betalen.

De volledige uitspraak is hier te downloaden:

Download de beslissing: Beslissing-Satellietschotel.pdf

Have your say

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.