From the Blog

Niet verschijnen wederpartij

Consument schaft een katalysator aan bij de ondernemer, na enige tijd goed gewerkt te hebben veroorzaakt de katalysator plusminus een jaar later een motorstoring. De consument neemt hierop contact op met de ondernemer en beroept zich op de garantie. De ondernemer laat weten dat de garantie niet van toepassing is omdat de oorzaak van de defecte katalysator aan andere noderdelen (zogeheten NOX-sensoren) zou liggen. De consument heeft deze vervangen, maar daarmee is de storing niet verholpen.

Standpunt van de consument:

De consument beroept zich op de garantie aangezien de katalysator binnen de garantietermijn defect is gegaan.

Standpunt van de ondernemer:

Aangezien een storing in de NOX-sensoren de meest waarschijnlijke oorzaak is van de defecte katalysator, stelt de ondernemer dat de consument geen beroep kan doen op de garantie voor de katalysator.

Samenvatting overweging beoordelaar DigiDispuut:

Vanwege de technische aard van dit geschil heeft de beoordelaar besloten tot een online hoorzitting. Hierbij werden zowel de consument als de ondernemer verwacht. De ondernemer heeft verstek laten gaan. Nadat duidelijk was dat de ondernemer niet zou verschijnen is er nog telefonisch contact geweest tussen de ondernemer en de beoordelaar waarbij de beoordelaar hem een termijn heeft gegeven zijn argumenten te onderbouwen. Omdat de consument door het niet verschijnen van de ondernemer schade heeft geleden (hij moest een dag vrij nemen van zijn werkzaamheden) is de ondernemer ook vertelt dat hij verantwoordelijk is voor de geleden schade van de consument.

Beslissing beoordelaar:

Aangezien de ondernemer heeft gefaald om zijn argumenten afdoende te onderbouwen wordt de consument in het gelijk gesteld. De overeenkomst wordt ontbonden en de ondernemer dient zowel aankoopbedrag als de schadevergoeding aan de consument te betalen.

#27 Anoniem

1 comment

Have your say

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.