From the Blog

Uitspraak in de zaak “non-conformiteit onderdeel telefoon”

Consument heeft een door hem bestelde zgh. homebutton voor zijn mobiele telefoon van de ondernemer geleverd gekregen. De consument heeft de ondernemer enkele dagen later op de hoogte gebracht van het feit dat het geleverde onderdeel kennelijk niet aan de eisen voldoet die hij daaraan mag stellen, de knop past niet in zijn toestel.

De knop is door de consument retour gezonden, een rubberen pakking die de knop behoort af te dichten is niet meegezonden. De consument heeft dit niet gedaan omdat deze ‘gebruikt’ is (de pakking wordt met een plaklaag op het toestel gemonteerd) en de ondernemer stelt dat hierdoor de retour niet volledig is en het aankoopbedrag niet om die reden kan worden teruggestort. Ook is de retourzending buiten de wettelijke zichttermijn gedaan.

 

Standpunt consument:

De consument stelt kort gezegd dat het product niet-conform is: de knop voldoet niet aan de eisen die hij daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen. Het is gelet op die omstandigheden niet bezwaarlijk dat hij de meegeleverde pakking niet retour heeft gezonden, deze was immers door het gebrek aan het geleverde onbruikbaar geraakt. De consument stelt dat er mogelijk sprake is van een productiefout of er bestaan mogelijk meerdere typen homebuttons voor hetzelfde type telefoon met andere specificaties.

 

Standpunt ondernemer:

De ondernemer stelt zich op het standpunt dat het product voldoet aan alle eisen. Het betreffende onderdeel wordt al sinds lange tijd aan klanten geleverd en nog nooit is melding gemaakt van een probleem. Er is geen sprake van een productiefout en er is maar een type homebutton voor deze telefoon. De ondernemer heeft zich coulant opgesteld door het artikel terug te nemen buiten de wettelijke zichttermijn. Nu de bij de knop behorende pakking niet (bruikbaar) retour is gezonden, blijft de ondernemer een onverkoopbaar onderdeel zitten. Deze kosten moeten redelijkerwijs voor rekening van consument komen.

 

Samenvatting overwegingen beoordelaar DigiDispuut:

Om uit te sluiten dat er verschillende typen homebuttons zijn voor één specifiek type telefoon is deze vraag door de beoordelaar aan verschillende reparateurs voorgelegd. Hieruit bleek geen van de gevraagde reparateurs bekend was met verschillende types, waardoor het niet aannemelijk is dat er een onjuiste knop is besteld of geleverd.

De beoordelaar heeft hierop drie verschillende scenario’s doorgenomen:

  1. De geleverde homebutton wijkt af van de door de fabrikant voorgeschreven maten
  2. De telefoon van de consument is niet van dezelfde fabrikant als de homebutton en wijkt daarom af
  3. De consument heeft de knop onjuist geïnstalleerd

Na verder onderzoek heeft de beoordelaar vastgesteld dat het eerste scenario het meest waarschijnlijke is.

Dat betekent dat er in deze zaak sprake is van een non-conform product, waarop de zichttermijn niet van toepassing is. Enige schade die de ondernemer lijdt ten gevolge van het non-conforme product (verzendkosten en waardevermindering van een gedeelte van de levering) dient dan ook voor rekening van de ondernemer te komen.

 

Beslissing beoordelaar:

De ondernemer dient de overeengekomen aanschafprijs en eventuele verzendkosten aan de consument te restitueren.

 

De volledige uitspraak is hieronder te downloaden.

Uitspraak in de zaak “non-conformiteit onderdeel telefoon

Have your say

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.