From the Blog

Uitspraak in de zaak “product beschadigd bij retour”

De consument bestelt bij de ondernemer een hoverboard en retourneert deze (binnen de geldende wettelijke termijnen) via de gratis retourservice van de ondernemer. De ondernemer stelt bij het verwerken van de retour vast dat het product beschadigd is geraakt en niet meer verkoopbaar is. De ondernemer spreekt de consument aan voor de geleden schade. De consument eist volledige restitutie van het aankoopbedrag.

 

Standpunt consument:

De consument stelt dat zij het artikel onbeschadigd retour heeft gezonden en de beschadigingen daarom niet voor haar rekening moeten komen. Het door de ondernemer geleverde bewijs, in de vorm van foto’s, trekt zij in twijfel omdat het een ander hoverboard zou betreffen dat zij retour heeft gestuurd. Tevens geeft zij aan de foto’s dusdanig “vaag” zijn dat er niet vastgesteld kan worden dat er schade is ontstaan.

 

Standpunt ondernemer:

De ondernemer stelt dat het hoverboard beschadigd is afgeleverd en levert hiervoor bewijs in de vorm van foto’s waarop de beschadigingen zichtbaar zouden zijn. De foto’s zijn volgens de ondernemer wel van het hoverboard van de consument, daar het retourproces zodanig is ingericht dat het onmogelijk is dat er een ander product wordt verwerkt als de retour van een bepaalde klant.

 

Samenvatting overwegingen beoordelaar DigiDispuut:

Volgens de beoordelaar staat voldoende vast dat op de foto’s die de ondernemer heeft gemaakt het retour gestuurde hoverboard van de consument is. Doordat er bij het maken van de foto’s een flitser is gebruikt worden de kleuren op de foto’s anders weergegeven.

Tevens stelt de beoordelaar vast dat het product beschadigd moet zijn geraakt ergens tussen het moment van afleveren aan het adres van de consument en het in ontvangst nemen van de retour van de ondernemer. De consument heeft geen bewijs geleverd dat het hoverboard onbeschadigd is geretourneerd. De reden van het retour (evenwichtsproblemen door de gebruiker) geeft het vermoeden dat er lichte lakbeschadigingen zijn toegebracht door onjuist gebruik. Bovendien heeft de ondernemer geen melding gedaan van beschadigd verpakkingsmateriaal.

Van belang is dat de consument in principe verantwoordelijk is voor de juiste retourzending. Verder is de beoordelaar van mening dat de ondernemer zich coulant naar de consument heeft opgesteld door zich bereid te tonen een gedeelte van de aankoopprijs te restitueren, waar in principe de gehele schaden voor rekening van de consument dient te komen. De consument heeft weliswaar recht op het “normaal uitproberen” van een product, maar het gaat te ver om te stellen dat er bij “normaal uitproberen” beschadigingen ontstaan aan de lak.

 

Beslissing beoordelaar:

De consument dient de schade die de ondernemer lijdt vanwege de vastgestelde gebreken te vergoeden.

De ondernemer verrekend de geleden schade met de te restitueren aankoopprijs en betaald het restbedrag uit aan de consument.

 

De volledige uitspraak is hieronder te downloaden.

Uitspraak in de zaak “product beschadigd bij retour

1 comment

Have your say

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.