From the Blog

Uitspraak in zaak beschadigd retour bank

Consument heeft op afstand een meubelstuk aangekocht en deze binnen de daarvoor geldende termijn aan de ondernemer aangetekend en verzekerd in de originele (ongeopende) verpakking geretourneerd. Het pakket is op enig moment beschadigd geraakt. Toen de consument een beroep deed op de verzekering die voor het transport was afgesloten, bleek dat de schademelding binnen 7 dagen plaats had moeten hebben. De verzekeraar weigert over te gaan tot vergoeden van de schade.

De consument stelt zich op het standpunt dat zij aan alle voorwaarden om voor restitutie van het aankoopbedrag in aanmerking te komen heeft voldaan: de retour is tijdig gemeld, de verpakking was deugdelijk en het pakket is aangetekend en verzekerd aan de ondernemer verzonden. De consument stelt dat gelet op het bovenstaande de schade voor rekening van de ondernemer moet komen en zij derhalve recht heeft op volledige restitutie van het aankoopbedrag ad €429,00.

De ondernemer stelt zich op het standpunt dat hij de consument tijdig op de hoogte heeft gebracht van de beschadiging die zij bij ontvangst van het pakketje heeft geconstateerd. De ondernemer is bereid de klant de restwaarde van het meubelstuk te vergoeden, namelijk €204,00. De schade (bestaande uit reparatie- en/of herstelkosten) bedraagt €225,00 exclusief 21% btw – in dit geval blijft de schade volledig voor rekening van de consument.

Download uitspraak “Bank komt met schade retour
”

Have your say