From the Blog

Beslissing in de zaak PVC-vloer

Consument heeft bij de ondernemer een PVC-vloer besteld. Deze vloer is door de ondernemer geplaatst. In de periode die daar op volgt heeft de consument meerdere malen geklaagd over de kwaliteit van zowel de door de ondernemer gebruikte materialen als de kwaliteit van het legwerk. De ondernemer heeft meerdere malen herstelwerkzaamheden uitgevoerd, een en ander niet naar de tevredenheid van de consument.

Standpunt van de consument: 

De consument stelt dat de vloer niet naar behoren is opgeleverd. De consument heeft van de ondernemer een garantie ontvangen wat betreft de kwaliteit van de vloer en het werk wat is geleverd.  Omdat de vloer volgens de consument niet aan de garantie-eisen voldoet, weigert de consument het nog openstaande bedrag te betalen. Ook wil hij het reeds betaalde bedrag voor de vloer terug.

Standpunt van de ondernemer:

De ondernemer geeft aan dat er sprake was van 1 afgekeurde PVC-strook en stelt dat de consument op basis daarvan niet de gehele vloer kan afkeuren. Omdat de vloer volgens de garantie-eisen is geleverd, dient het resterende bedrag zo spoedig mogelijk betaald te worden.

Samenvatting overweging beoordelaar DigiDispuut:

Op basis van de door consument en ondernemer aangeleverde stukken kan niet direct een beslissing worden genomen. Wel staat vast dat de vloer op het moment van oplevering volgens beide partijen niet voldeed aan de door ondernemer gestelde garantie-eisen. De ondernemer heeft hierop zijn best gedaan om het geleverde aan de eisen te laten voldoen, maar dit wil niet zeggen dat het resultaat daarvan betekend dat deze inspanningen voldoende zijn geweest.

Daarom is in een tussentijdse beslissing besloten tot een zgn. schouw van de vloer door een onafhankelijke deskundige. Tevens werd vastgesteld dat de partij die in het ongelijk zou worden gesteld de kosten voor deze deskundige zou moeten betalen. De Stichting schiet deze kosten nu voor.

De deskundige oordeelde dat de vloer aan de overeenkomst voldeed. Er zijn weliswaar gebreken in de vloer geconstateerd, maar de oorzaak daarvan ligt buiten de risicosfeer van de ondernemer (lekkage). De deskundige stelt dat een tweetal (herstel)werkzaamheden voldoende zijn.

Mede door dit oordeel van de deskundige heeft de beoordelaar geconcludeerd dat de klachten van de consument ongegrond zijn.

Beslissing beoordelaar:

De consument dient het nog openstaande bedrag voor het leveren van de vloer aan de ondernemer te betalen. Tevens dient hij aan Stichting DigiDispuut de kosten voor de deskundige te betalen.

De volledige uitspraak is hier te downloaden: Beslissing PVC-vloer

Have your say

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.