From the Blog

Beslissing: Non-conformiteit bij een weersomstandigheden

Onderwerp van het geschil

Op 19 april 2021 heeft Consument een broeikas van aluminium (hierna: Product) gekocht voor een bedrag van € 749,00 van Ondernemer.

Op 9 oktober 2021 heeft Consument aan Ondernemer een email gestuurd met foto’s waaruit blijkt dat het Product beschadigd is geraakt. Meer specifiek, een zijwand van het product is omgebogen en de gehele constructie is uit verband, daarbij zijn ook de plexiglas platen gevallen. De schade lijkt te zijn veroorzaakt door weersomstandigheden. Consument heeft in haar mail tevens een beroep gedaan op garantie.

Uit de door Consument aangeleverde producties blijkt dat het Product met de achterzijde tegen een hoge heg aan geplaatst is en naast een laag begroeide moestuin staat.

Ondernemer heeft het beroep op garantie door Consument afgewezen, Consument heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. T. Schouten die namens Consument een aantal brieven met Ondernemer gewisseld heeft.

Uit stukken aangeleverd door Ondernemer blijkt dat er eind september 2021 in de plaats waar het product geplaatst is windstoten zijn geweest van 50 km/h. Ook blijkt uit data van het KNMI dat er bij de dichtstbijzijnde meetstations windstoten tussen de 40 km/h en 60 km/h waren in de eerste week van oktober 2021. Dat betekent dat er een windkracht tussen de 6 en 7 Beaufort was in de regio waar het product geplaatst stond.

In februari 2022 hebben partijen zich met het geschil tot Stichting DigiDispuut gewend.

Standpunt van de consument

Consument vordert vervanging van het Product op basis van non-conformiteit.

Consument stelt de schade aan het Product is opgetreden tijdens weersverschijnselen en dat dit niet in lijn is met de redelijke verwachtingen die Consument mocht hebben ten aanzien van het Product. Consument stelt dat het Product als buitenkas aangeboden is en dat daarbij de verwachting gewekt wordt dat het Product tegen gemiddelde weersomstandigheden moet kunnen.

Daarbij geeft Consument aan dat het product deugdelijk bevestigd was op een houten fundament en enigszins beschut opgesteld stond bij een heg.

Standpunt van de ondernemer

Ondernemer betwist de vordering van Consument en wendt daarbij de volgende argumenten aan:

  1. De schade valt niet onder de garantie die Ondernemer biedt, de schade is namelijk later dan drie maanden na de aankoop van het Product ontstaan. Ondernemer biedt in haar algemene voorwaarden tot een maximum van drie maanden garantie op een aankoop.
  2. Van het product kan volgens Ondernemer niet worden verwacht dat het tijdens bijzondere weersomstandigheden intact blijft. Ondernemer stelt dat het Product tijdens een storm of in ieder geval vanwege (zware) windstoten beschadigd is. Ter ondersteuning van dit argument verwijst Ondernemer naar een aantal weerberichten welke het weer in Nederland en België beschrijven tijdens de periode waarin de schade is ontstaan. Ondernemer stelt dus dat het Product aan bijzonder gebruik is blootgesteld dat verder ging dan de redelijke verwachtingen die Consument mocht hebben ten aanzien van het Product.

Beoordeling van het geschil

De beoordelaar heeft het volgende overwogen.

Consument wenst de overeenkomst te ontbinden op basis van art. 7:22 lid 1 sub a BW. Kortom op basis van non-conformiteit van het product.

Hiervoor moeten aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • het product beantwoordt niet aan de overeenkomst;
  • het gebrek moet tijdig aan Ondernemer zijn gemeld;
  • Ondernemer moet in de gelegenheid zijn gesteld om het gebrek te herstellen.

Aangezien de laatste twee onderdelen eenvoudig in te vullen zijn zal de beoordeling van het geschil afhangen van de vraag of Consument redelijkerwijs mocht verwachten dat het Product de weersomstandigheden kon doorstaan.

Beantwoordt het product aan de overeenkomst?

Een kas die stukwaait bij reguliere weersomstandigheden beantwoordt niet aan de overeenkomst. Uit de door Ondernemer geleverde producties en uit data van het KNMI blijkt echter dat er in Nederland tussen de laatste week van september en de eerste week van oktober sprake was van verzwaarde weersomstandigheden.

Ook blijkt uit de door Consument aangeleverde foto’s dat het Product niet in een luwte geplaatst is. Verder is de kas gemaakt van aluminium en plexiglas en was de aanschafprijs laag voor een kas van een soortgelijk formaat.

Het product is blootgesteld aan omstandigheden waar voor het niet is ontworpen. Ook blijkt uit de stukken dat Ondernemer geen verwachting heeft gewekt bij Consument inzake een eventuele bestendigheid tegen zwaardere windstoten. Consument had moeten vermoeden dat het Product niet tegen zwaardere windstoten kon en had het Product op een betere plek moeten plaatsen.

Kortom; Consument kan geen vervanging vorderen omdat het product wel conform was maar is blootgesteld aan bijzonder gebruik ex art. 7:17 lid 2 BW.

Beoordelaar merkt overigens het volgende op over de stellingen van Ondernemer inzake garanties: het staat Ondernemer vrij om commerciële garanties te geven en te nemen conform door Ondernemer opgestelde voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen echter nooit het wettelijke garantiestelsel doorkruisen zoals bedoeld in art. 7:17 BW. De wettelijke garantietermijn is afhankelijk van de verwachtingen die een consument redelijkerwijs mocht hebben ten tijde van de aanschaf van een product.

Beslissing

De beoordelaar komt tot de volgende beslissing:

  • De vordering van Consument wordt afgewezen.
  • Voor een vergoeding van de proceskosten is geen aanleiding.

Aldus beslist DigiDispuut op dinsdag 7 juni 2022.