From the Blog

Beslissing: de roestende BBQ

De consument heeft bij de ondernemer een barbecue besteld. Na een half jaar heeft de consument de ondernemer laten weten dat er sprake was van roest op de barbecue, ondanks dat deze niet was gebruikt. De consument heeft foto’s verstuurd naar de ondernemer waaruit de roestvorming blijkt. De ondernemer heeft hierop overlegd met de leverancier, waarop tegen de consument is gezegd dat door de poedercoating roestvorming niet te voorkomen is. De ondernemer geeft aan dat hij eerder aan de consument heeft verteld dat de barbecue afgeschermd moet worden met een hoes. In de handleiding van de barbecue staat bovendien aangegeven dat hij op een droge plaats bewaard moet worden wanneer hij niet wordt gebruikt.

Standpunt van de consument: 

De consument geeft aan dat de barbecue de volledige tijd dat hij ongebruikt is geweest onder de meegeleverde hoes heeft gestaan. De consument stelt verder dat hij mag verwachten dat een barbecue/buitenkeuken onbeschadigd blijft wanneer hij deze afgedekt bewaard. Omdat de barbecue is gaan roesten acht hij het niet veilig meer om er voedsel op te bereiden. Hij eist daarom dat de ondernemer de barbecue terugneemt en deze vervangt door een ander kwalitatief betere en veilige optie.

Standpunt van de ondernemer:

De ondernemer heeft, na overleg met de leverancier, aangegeven dat de poedercoating op de barbecue er voor zorgt dat de barbecue is gaan roesten. De consument heeft er zelf voor gekozen aangezien het een barbecue uit een goedkopere prijsklasse betrof. Door de mindere kwaliteit is het aannemelijk en niet te voorkomen dat het product gaat roesten. De ondernemer stelt daarnaast dat in de handleiding duidelijk staat aangegeven dat de barbecue op een droge plek bewaard moet worden als hij niet is gebruikt en dat in de handleiding ook een stappenplan wordt vermeld om de coating te zetten (zodat deze werkt).

De ondernemer doet daarom een tegenvoorstel van 10% korting op de aanschaf van een volgens product, bestek voor de barbecue en een lakbus om de roestplekken mee te bedekken

Samenvatting overweging beoordelaar DigiDispuut:

De beoordelaar heeft het volgende overwogen:

De beoordelaar oordeelt dat de consument door de hoogte van de prijs (categorie €500– t/m €1.000) er op mag vertrouwen dat de ongebruikte barbecue na vijf maanden niet beschadigd is geraakt.

Het verweer van de ondernemer wat betreft het stappenplan voor het zetten van coating gaat niet op. De coating beschermt de binnenkant en niet de buitenkant van de barbecue.

De leverancier heeft aangegeven dat de barbecue is voorzien van een poedercoat, en het om die reden voor de hand ligt dat de barbecue zal gaan roesten. De ondernemer die de desbetreffende barbecue op zijn webwinkel aanbiedt moet hiervan op de hoogte zijn geweest.

De ondernemer is aanbieder van de desbetreffende barbecue en ondernemer beschikt hiermee, in tegenstelling tot
de consument, over een bepaalde deskundigheid. Om deze reden had hij de consument moeten mededelen van de gevolgen van de kwaliteit van de barbecue en de consument moeten waken voor het feit dat het product snel zal gaan roesten (beter bekend als mededelingsplicht).

Uit eerdere jurisprudentie volgt dat de mededelingsplicht van de verkoper voor de onderzoeksplicht van de koper gaat. Doordat de ondernemer geen mededeling heeft gedaan van de kwaliteit van de barbecue (en de hiermee samenhangende gevolgen), oordeelt de beoordelaar dat de consument redelijkerwijs op de kwaliteit van het product mocht vertrouwen.

Beslissing beoordelaar:

Aangezien er in dit geval sprake is van een levering die voldoet aan de gestelde eisen zoals verwacht mag worden is er sprake van non-conformiteit. Daarom mag de consument de koop ontbinden en dient hij zijn geld terug te krijgen binnen de gestelde termijn.

De volledige uitspraak is hier te downloaden:

Download de beslissing:Beslissing-BBQ.pdf

Have your say

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.