From the Blog

Beslissing refurbished telefoon

Consument heeft een ‘refurbished’ Iphone afgenomen van Ondernemer. Het geleverde toestel voldeed volgens de consument niet zoals verwacht mag worden van een telefoon van die prijs: het toestel functioneerde enkele maanden na ingebruikname door de consument niet meer. Het toestel is meerdere malen teruggestuurd en door de ondernemer zonder resultaat hersteld en teruggezonden. De laatste keer dat het toestel retour is gezonden gaf de ondernemer aan dat het toestel niet langer functioneerde door vochtschade. Vochtschade valt niet onder de garantie en de consument zou om die reden zelf voor de herstelkosten moeten opdraaien.

Standpunt van de consument: 

De consument heeft aangegeven dat het toestel nooit door de ondernemer is hersteld. De vochtschade wordt door hem eveneens ontkend. De ondernemer heeft de consument foto’s gestuurd van de vochtindicatoren, waaruit blijkt dat het toestel inderdaad vochtschade heeft gehad. De consument geeft aan dat op basis van die foto’s niet is bewezen dat het inderdaad zijn toestel betreft.

Standpunt van de ondernemer:

De ondernemer blijft op het standpunt dat er sprake is van vochtschade en heeft ter ondersteuning van deze claim foto’s opgestuurd van de vochtindicatoren.

Samenvatting overweging beoordelaar DigiDispuut:

Omdat er schriftelijk te weinig toelichting was gegeven heeft de beoordelaar met beide partijen telefonisch contact gehad voor verdere toelichting op de zaak. De beoordelaar heeft daarna vastgesteld dat de ondernemer geen sluitend bewijs kan leveren dat het toestel op de foto het toestel van de consument is. Ook ander bewijs waaruit dat kon blijken (reparatierapporten, omschrijving herstelprocedures) bleek niet aanwezig.

De ondernemer heeft aan het einde van het gesprek toegezegd het toestel kosteloos te vervangen, met een hernieuwde garantietermijn. Voorwaarde hiervoor was de consument het geschil zou intrekken. Deze toezegging is de ondernemer niet nagekomen.

Beslissing beoordelaar:

Omdat de consument tijdig heeft geklaag over het niet functioneren van het toestel. De wet is op dat punt duidelijk, het gebrek zou reeds bij aflevering van het toestel aanwezig zijn geweest en het is aan de ondernemer om het tegendeel te bewijzen. Het tegenbewijs van de ondernemer is onvoldoende gebleken, daarom stelt de beoordelaar de consument in het gelijk.

Omdat de ondernemer een eerdere toezegging niet is nagekomen heeft de beoordelaar beslist dat de ondernemer geen vervangend toestel aan de consument moet leveren. In plaats daarvan dien hij het aankoopbedrag, de verzendkosten en de retourkosten aan de consument terug te betalen.

De volledige uitspraak is hier te downloaden: Beslissing refurbished telefoon

Have your say

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.