From the Blog

Garantie “refurbished”telefoon

De consument heeft in 2016 een “refurbished” telefoon gekocht bij de ondernemer. Na een jaar vertoonde het toestel gebreken, er kon geen gebruik meer worden gemaakt van 3G internet en het touchscherm werkte regelmatig niet. Aangezien er bij het toestel 2 jaar garantie zat heeft de consument hiervan gebruik gemaakt en de ondernemer laten weten dat hij het toestel moest herstellen of vervangen, maar de ondernemer heft hierop niet gereageerd.

Standpunt van de consument: 

De consument geeft aan dat de ondernemer het toestel dient te herstellen of te vervangen aangezien de gebreken binnen de garantietermijn vallen. De consument heeft hierop zelf actie ondernomen en de ondernemer begin 2018 in gebreke gesteld

Standpunt van de ondernemer:

De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren. De beoordelaar heeft hierop aangegeven dat hij uitgaat van de zaak zoals deze aan hem is voorgelegd.

Samenvatting overweging beoordelaar DigiDispuut:

De beoordelaar geeft aan dat de consument genoeg bewijs heeft geleverd dat de garantie van twee jaar nog van toepassing is op dit toestel. De genoemde gebreken vallen niet buiten de reikwijdte van de geboden garantie.

In de bepalingen wordt weliswaar aangegeven dat de garantie op het scherm een half jaar is, maar het scherm zelf lijkt niet defect te zijn, er is waarschijnlijk sprake van een defect in de aansluiting/aansturing van het scherm.

Wat betreft de beperkte 3G-mogelijkheid kan het een defect in de simkaart-lezer zijn, maar dat valt onder de garantiebeperkingen. Aangezien de ondernemer zich hierop niet heeft beroepen en de beoordelaar niet zelf vast heeft kunnen stellen of het inderdaad aan de simkaart-lezer ligt is aanvullend onderzoek niet nodig.

Beslissing beoordelaar:

De consument wordt in het gelijk gesteld omdat is vastgesteld dat de gebreken binnen de garantiebepalingen vallen. De ondernemer dient daarom het product te herstellen of te vervangen

Mede door de houding van de ondernemer tijdens het proces wordt ook beslist dat, wanneer het gerepareerde of vervangende toestel binnen 6 maanden nadat het de consument is toegestuurd opnieuw gebreken vertoont, de ondernemer het aankoopbedrag binnen 7 werkdagen aan de consument moet terugbetalen.

De volledige uitspraak is hier te downloaden:

Download de beslissing: Beslissing garantie “refurbished” telefoon.pdf

Have your say

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.